Eisteddfod Yr Urdd

Do you want free entry into one of Europe's largest youth touring festivals?

Ydych chi eisiau mynediad am ddim i mewn i un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop?

 

Do you want to volunteer for a local charity? 

Ydych chi'n awyddus i wirfoddoli i elusen lleol?

 

Do you speak Welsh and are you keen to share your love and passion for Wales? 

Ydych chi'n siarad Cymraeg ac a ydych yn awyddus i rannu eich cariad ac angerdd am Gymru?

Enjoy a free day at the Urdd festival in Caerphilly this May Half-term by helping us spread news of Dolen Cymru's work. We have a space in the Marchnad Mistar Urdd and we need your help....if you can offer up a few hours of your time to man our stall for a morning or afternoon and talk to the public about Lesotho and the work we do.....please sign up here. Shift allocation is flexible if necessary. 

Mwynhewch ddiwrnod rhad ac am ddim yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili hanner tymor Mai drwy ein helpu i ledaenu newyddion am waith Dolen Cymru. Mae gennym le ym Marchnad Mistar Urdd ac mae angen eich help .... os gallwch gynnig ychydig oriau o'ch amser i fod ar ein stondin am fore neu brynhawn a siarad gyda'r cyhoedd am Lesotho a'r gwaith yr ydym yn ei wneud ..... cofrestrwch yma . Dyraniad Shift yn hyblyg os oes angen. 

IMG_8221.JPG

Anna & Trish - Eisteddfod yr Urdd Bala 2014

IMG_8223.JPG

 

WHEN
May 25, 2015 at 9am - May 30, 2015
WHERE
Llancaiach Fawr near Nelson, Caerphilly.
CONTACT
Sharon Flint · · 02920497390
3 RSVPS
Ieuan Jones Eleni Papandreou

Who's RSVPing

Ieuan Jones
Eleni Papandreou

Will you come?

Choose shifts
Mon, May 25: Tue, May 26: Wed, May 27: Thu, May 28: Fri, May 29: Sat, May 30:
  • Ieuan Jones
    rsvped 2015-05-13 07:34:46 +0100
  • Eleni Papandreou
    rsvped 2015-03-29 04:23:14 +0100

DONATE Learn more with our e-news

connect