Dolen Cymru - Dathlu Blynyddol |Annual Celebration

Annual_Celeb_Pic.jpgScroll down for Welsh

On Saturday 10 October Dolen Cymru will be holding our Annual Celebration event in Caernarfon in the Council Chamber,  (Gwynedd Council, Shirehall Street, CAERNARFON,  LL55 1SH)

There will be a buffet available from 1pm with the main event starting at 1:30pm until approximately 3:30pm.

There will be a round-up of Dolen Cymru's activities over the last year, including our 30th birthday celebrations. We can tell you about our exciting plans for the future including the 'Link-a-Loo' project!

It would be lovely to see you there.  More details from [email protected] or ring us on 029 2049 7390.

Ddydd Sadwrn 10 Hydref bydd Dolen Cymru yn cynnal ein digwyddiad dathlu blynyddol yng Nghaernarfon yn Siambr y Cyngor. (Cyngor Gwynedd , Stryd y Jêl, CAERNARFON,  LL55 1SH)

Bydd bwffe ar gael o 1pm gyda'r prif ddigwyddiad yn dechrau am 1:30 ac yn gorffen tua 3:30ac.

Bydd adolygiad o weithgareddau Dolen Cymru am y flwyddyn a aeth heibio, gan gynnwys ein dathliadau penblwydd yn 30 oed eleni. Cewch wybod am ein cynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol gan gynnwys ein prosiect i 'gysylltu tai bach'!

Byddai’n braf eich gweld chi yno. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â [email protected] neu ffoniwch ni ar 029 2049 7390.

WHEN
October 10, 2015 at 1pm - 3pm
WHERE
Council Chamber|Siambr y Cyngor, Caernarfon
Gwynedd Council
Shirehall Street
Caernarfon LL55 1SH
United Kingdom
Google map and directions
CONTACT
Veronica German · · 029 2049 7390

Will you come?

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

DONATE Learn more with our e-news

connect